Trygg og Sikker AS

Radonmåling med sporfilm - den enkleste og tryggeste måten å måle radon

Radonmåling med sporfilm - den enkleste og tryggeste måten å måle radon

Å foreta radonmåling med sporfilm er ikke vanskelig. Alt du trenger å gjøre er å sette sporfilmen på et sted den kan stå i måleperioden. Radonmåleren bør stå i rommet det måles i 2 måneder før du sender den tilbake. Etter at du har sendt inn radonmålingen kommer målerapporten i posten.


  kjøp nå  
Du får:
  • 1 sporfilm i radontett pose.
  • Bruksanvisning og måleskjema.
  • Ferdigfrankert returkonvolutt.
  • Målerrapport fra laboratoriet hjem i posten er inkludert i prisen. Sendes etter at boksene for radonmåling er sendt inn for analyse og har blitt analysert i laboratoriet.
Antall bokser
Hvor mange sporfilmbokser du trenger avhenger av hvor mange viktige oppholdsrom du har i de to nederste etasjene. Med viktige oppholdsrom menes rom hvor familiemedlemmene oppholder seg mye. For eksempel stue, soverom, kjellerstue, kontor, hobbyrom, hybel i underetasjen etc. Du trenger en radonmåler per rom. Har du flere soverom i underetasjen bør du måle i hvert av disse rommene, selv om ikke alle brukes daglig.


Sporfilmene vi bruker er av typen lukket CR-39 og er det tryggeste utstyret for radonmåling over lang tid.

  • Svært lavt antall bakgrunnsspor.
  • Beskyttelse mot statisk elektrisitet.
  • Meget følsom - kan brukes over bare 30 dager.
  • Pakket i radontett pose.
  • Sikring av kvalitet gjennom internasjonal sporbarhet.

Hva er sporfilm?

Sporfilm utnytter energien i alfastråler, som når de treffer enkelte materialer etterlater spor (mikroskopisk skade). Våre sporfilmbokser benytter plast av type CR-39 for registrering av spor. Ved analyse kan disse sporene forstørres og telles under mikroskop. Jo flere spor, desto høyere er radonmengden i luften. Analysen av sporfilmen skjer ved vårt automatiserte laboratorium.

Hvordan måles radon med sporfilm?

Det er anbefalt å benytte minst 2 sporfilmer pr. boligenhet for radonmåling. Du kan bestille sporfilm og få den tilsendt i posten. Bruksanvisning, målerskjema og en returkonvolutt følger selvsagt med. Sporfilmene utplasserer du selv i følge anvisningen. Det er best å måle i rom hvor man oppholder seg mye (stue, soverom). Du returnerer eksponerte sporfilmer etter at måleperioden (normalt ca. 2 måneder) er over. Etter ca. 3-6 uker får du tilsendt en rapport med måleresultater. Måleresultater behandles konfidensielt. Rapporten er inkludert i prisen når du kjøper radonmåler fra oss.

Langtidsmåling er viktig

Radonkonsentrasjonen varierer fra dag til dag og fra uke til uke. Temperaturforskjeller, ventilasjon og vind kan også påvirke radonkonsentrasjonen. For å fange opp denne naturlige variasjonen må du måle radon over en lang periode, minst to måneder. Måleperioden kan gjerne være lengre. Jo lenger du måler, desto bedre blir målingen din. En måling som er kortere enn to måneder kan ikke brukes til å beregne årsmiddelverdien.

Det er viktig å måle radonnivå over lang tid fordi det er denne verdien som er viktig for lungekreftrisiko.

For målinger der dette er påbudt (utleieboliger) skal måleprioden være innenfor 15. oktober til 15. april og ikke mindre enn 2 måneder.

Korteste måleperiode med sporfilm er uansett 30 dager.

Når kan jeg måle over kortere tid?

En korttidsmåling kan for eksempel brukes når man skal vurdere effekten av tiltak, studere døgnvariasjoner eller diagnostisere en bygning.

Du kan bruke kortere måleperiode enn 2 måneder hvis du ikke er lovpålagt å måle (i f.eks. utleiebolig). Vi anbefaler ikke kortere måleperiode enn 30 dager for kortidsmålinger.

Lukket eller åpen sporfilm?

Sporfilmen vi selger er lukket CR-39. De aller fleste sporfilmproduktene for måling av radon benytter lukket boks. Dette for å sørge for at det bare er radon som slippes inn i boksen. Denne filtrerningen er ikke mulig hvis sporfilmen ligger åpent i rommet.

Hva bør jeg passe på under målingen?

Ikke plassere sporfilmen på gulvet eller i nærheten av steder med høy luftsirkulasjon eller trekk (peis, vindu, radiator etc.). Det er viktig at huset eller arbeidsplassen brukes som vanlig i måleperioden. Hvis du reiser bort i noen dager, la noen lufteventiler stå åpne. Både boliger og arbeidsplasser skal ventileres normalt under måleperioden.

Når får jeg rapporten?

Etter at du har sendt tilbake sporfilmboksen og måleskjema tar det normalt 3-6 uker å analysere radonmålingen og sende deg en skriftelig rapport tilbake. Dette gjøres av et anerkjent laberatorium.

 


  kjøp nå  


Nyhet - Alarmmannen smartalarm

Noen av våre produkter
Boligalarm Boligalarm
Røykvarsler Røykvarsler
Brannslukker Brannslukker
Brannteppe Brannteppe
Brannslange Brannslange
Evakuering Brannstige
Branntau
Evakuering
Barnesikring Barnesikring
Førstehjelpsutstyr Førstehjelpsutstyr
Bilsikkerhet Bilsikkerhet
El-sikkerhet El-sikkerhet
Redningsvest Redningsvest
Personlig sikkerhet Personlig sikkerhet

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev med gode tilbud og produktnyheter.

Maks 1 nyhetsbrev pr. 14 dager.

Du kan når som helst melde deg av nyhetsbrevet. Din adresse vil ikke bli solgt eller delt med noen tredjepart.

Sikkerhetsnyheter

Abonner på nyheter fra:
Powered by FeedBurner

 Abonner på våre sikkerhetsnyheter

Få sikkerhetsnyhetene
på e-post

Skriv inn din e-postadresse:

Levert av FeedBurner