Tlf. 22 110 110

Velkommen!

Førstehjelpskoffert

Noraid Førstehjelp gjør refill enklere!  

Koffertene har et rikholdig innhold som er organisert i forskjellige oversiktlige refill pakninger.

De nye innholdsposene er laget spesielt med tanke på å gjøre refill av førstehjelpskofferter enklere og mer oversiktlig for servicepersonell og våre sluttkunder. De nye posene gir også en rimelig supplering fordi du kan etterfylle med akkurat de produkter du mangler i førstehjelpskofferten, uten å måtte bytte større deler av innholdet. 

Husk at det i Forskrift om utforming og innretting av arbeidsplasser og arbeidslokaler( Arbeidsplassforskriften) stilles krav til skiltmerking av førstehjelpsutstyr. § 5-1. Krav til sikkerhetsskilting: Sikkerhetsskilting skal hurtig og tydelig rette oppmerksomheten mot de formål og situasjoner som kan innebære fare. Sikkerhetsskiltingen skal ikke erstatte nødvendige verneinnretninger.

 Skiltene finner du HER

10 vare(r)

per side

10 vare(r)

per side