Fri frakt på ordre over 500,- | 14 dagers åpent kjøp

Alt du trenger å vite om vedlikehold av brannslukker i bolig

Vi har satt sammen svar på ofte stilte spørsmål om brannslukkere til bruk i bolig.
Hvilke typer brannslukkeutstyr er godkjent til bruk i bolig?

I enhver bolig skal det finnes minst en av typene slukkemidler som er spesifisert under. Bor man over flere plan anbefales det å anskaffe slukkemiddel til hver etasje.

Husbrannslange:
Anbefales fremfor andre slukkemidler da man nesten alltid har ubegrenset tilgang på vann. Slangen må være lang nok til å kunne brukes i alle deler av boligen, stå fast tilkoblet frostfri kran og skal være formstabil.

6 kg. ABC pulverslukker:
Det mest utbredte slukkemiddelet i norske boliger. Er egnet mot alle typer branner som kan oppstå i en bolig og er forholdsvis rimelig i innkjøp.

6 liter AB skumslukker:
Skumslukker med minimum 21A slukkeeffekt er likestilt med 6 kg pulver siden 2010. Skumslukkeren gir mindre skader ved bruk enn pulver, men har som regel noe lavere slukkeeffekt.

9 liter vannslukker:
Har mindre slukkeffekt enn pulver, og man trenger derfor mer slukkemiddel. Et 6 liter vannapparat vil derfor ikke være tilstrekkelig alene, men kan være et godt supplement til en av de tre typene slukkemiddel som er godkjent i bolig.Hva kreves av kontroll og vedlikehold av håndslukkere?

Som bruker av en bolig er du selv ansvarlig for egenkontroll av din håndslukker. Dette bør gjøres hvert kvartal, her er sjekklisten:

  • Vet alle hvor slukkeren står?
  • Er slukkeren lett tilgjengelig og godt synlig?
  • Er slukkerens bruksanvisning leselig?
  • Er slukkeren hel og pen uten synlige skader?
  • Har slukkeren trykkindikator, og angir indikatoren tilfredsstillende trykk? (står på grønt)
  • Sikringsplinten er intakt, glir lett og er plombert?
  • Kontroll og serviceintervaller på slukkeren er fulgt? (se kontrolletikett på slukkeren)
  • Slangen er hel og fin uten fremmedlegemer i slangen/dysen?
  • Pulveret er løst og flyktig? Pulverslukkeren skal også snus på hodet og holdes mot øret i 5 til 10 sek. Da skal man kunne høre / føle at pulveret er løst / flyktig og "renner" i beholderen.

I tillegg til brukers egenkontroll skal brannslukkeren din ha tilsyn av kompetent person hvert 5 år. I Norge har vi en egen standard for vedlikehold av håndslukkere: "NS-3910 - Vedlikehold av håndslukkere."

Det er opp til produsenten å angi hyppigere kontroll og/eller serviceintervaller for slukkeren, men de aller fleste slukkere på markedet følger de samme kravene som i NS-3910 - Vedlikeholdsstandarden for håndslukkere.

Standarden definerer følgende kontroll- og serviceintervaller for trykkladede pulverslukkere*:

I bolig:
Sjansen for ytre påkjenning og hærverk som kan ødelegge slukkeren er liten, så innenfor husets fire vegger skal slukkeren ha tilsyn av kompetent person hvert 5 år. Hvert 10 år skal slukkeren inn på slukkeverksted for service. Her blir slukkeren blant annet tømt for slukkemiddel, inspisert utvendig og innvendig, samt byttet pakninger. Det mest vanlige idag er at man bytter slukkeren og kjøper en ny etter 10 år, den gamle kan leveres gratis til gjenvinning.

Apparater med skum må ha service etter 5 år.

Øvrige steder:
F.eks. felles garasjer, felles loft, oppganger, næringseiendom, kontorer etc. Her er faren for ytre påkjenning og hærverk større enn i bolig. Derfor skal slukkeren ha faglig tilsyn hvert år. Hvert 10 år skal slukkeren inn på slukkeverksted for service. Her blir brannslukkeren blant annet tømt for slukkemiddel, inspisert utvendig og innvendig samt byttet pakninger. Er det skumapparat, må den ha service etter 5 år.Hvordan fastslå alder på en brannslukker?

1997 eller eldre:
Hvis brannklassifiseringen på din slukker er ABE, eller den har effektklassifisering I,II, eller III og DBE 230 nummer er den fra 1997 eller eldre.

1997 eller nyere:
Hvis brannklassifisering på din slukker er ABC, har effektklassifisering med tall foran bokstavene A og B er slukkeren fra 1997 eller nyere.Brannklassifiseringen og effektklassen står på frontetiketten på slukkeren. Les gjerne mer omHvordan ser jeg om brannslukkeren min har hatt kontroll eller service?

Hvis en kompetent person, med godkjenning fra Rådet for brannslokkemateriell, har foretatt kontroll eller service av din slukker, skal slukkeren være påført en kontroll- / service-etikett. Denne skal inneholde måned og år for siste vedlikehold, hva som ble gjort (kontroll eller service) samt godkjenningsnummeret og signaturen til den kompetente personen.

Har brannslukkeren din nylig vært på service, skal den i tillegg ha en halsring som ikke lar seg ta av eller på uten at man åpner slukkeren. Dette er en bekreftelse på at service har funnet sted.Hvem har ansvaret for at brannslukkeren er kontrollert og servicert av kompeten person?

Fordi det er 5 år mellom hver gang slukkeren din trenger vedlikehold av kompetent person i bolig, er det brukerens ansvar å foreta løpende egenkontroll av håndslukkeren. Det er viktig at du som bruker passer på at dette blir fulgt opp.

I henhold til Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 2 - 4 (se forskriften) er det eiers ansvar å vedlikeholde slukkeutstyret.

Selveier:
I selveiet bolig er det eiers ansvar at boligen er utstyrt med slukkeutstyr og røykvarsler(e). Det er eiers ansvar at slukkeren blir kontrollert eller servicert av en kompetent person. Det er derimot brukeren av boligens sitt ansvar å foreta løpende egenkontroll av håndslukkeren.

Boligsammenslutning:
I boligsammenslutninger, være seg borettslag, andelslag eller bolig as, er det eiers ansvar at boligen er utstyrt med slukkeutstyr og røykvarsler(e). Det er Styrets ansvar at slukkerene inne i boligen blir vedlikeholdt av en kompetent person. Det anbefales Styret å skrive en kontroll og serviceavtale på slukkeutstyret. Det er derimot brukeren av boligen sitt ansvar å foreta løpende egenkontroll av håndslukkeren.

Utleie / leie:
Det er utleier/eiers ansvar at boligen er utstyrt med slukkeutstyr og røykvarsler(e). Det er utleier/eiers ansvar at slukkeren blir kontrollert eller servicert av en kompetent person. Det er derimot brukeren av boligens sitt ansvar å foreta løpende egenkontroll av håndslukkeren.

Er du usikker på din boform kan man enkelt oppsummere ansvaret slik: Betalte du ikke tinglysningsgebyr når du kjøpte boligen, er det boligsammenslutningens Styre som er ansvarlig for at slukkeren blir vedlikeholdt av kompetent person hvert 5 år.

Det bør også bemerkes at Borettslagsloven, der ansvar og vedlikehold for visse typer tekniske innretninger kan overføres til andelseier, ikke gir rom for å overlate forskriftspålagt vedlikehold og anskaffelse av brannvernutstyr til andelseier. Det er Styrets ansvar.