Fri frakt på ordre over 500,- | 14 dagers åpent kjøp

Brannklasser og effektivitet

Lær litt om de forskjellige brannklassene og slukkerens effektivitet.

brannklasser

Brannklasser

I klasseangivelsen angis hvilke typer branner slukkeren egner seg for. Dette angis med bokstavene A, B og C. Hver bokstav illustrerer type brann.

A-klassen illustrerer branner i faste organiske materialer så som treverk, papir, tekstiler og lignende.

B-klassen illustrerer væskebranner som i bensin, olje, lakk, maling og lignende.

C-klassen illustrerer gassbranner som i propan, metan og butan.

I tillegg til dette finnes det en D-klasse som omfatter branner i metaller. D-branner omfattes ikke av EN 3 standarden.

E-klassen er utgått, men stod den gang for egnethet mot branner i elektriske anlegg inntil 1000 volt. I dag merkes alle apparater med varseltekst ”kan benyttes mot branner i elektriske anlegg”. Det er opp til produsenten å angi egnethet for bruk mot elektriske anlegg (Se apparatets frontetikett for informasjon vedrørende din håndslokker)


Effektivitetsklasser

For folk flest er en brannslukker en brannslukker. De færreste vet hva effektivitetsklasser er for noe. Også her får du det du betaler for. To 6-kilos pulverapparater kan se helt like ut, men det kan være forskjell på hvor effektive de er i en brannsituasjon. Spør derfor alltid om effektivitetsklassen på slukkeren og sammenlign med andre slukkere. Du kan kanskje spare noen kroner på et billig apparat, men det er ikke sikkert det gir deg like godt slukkeresultat når du må bruke det.

En brannslukkers effektivitetsklasse avgjøres i tester der man prøver ut hvor store bål slukkeren klarer å slukke. Dess større bål dess høyere brannklasse oppnår slukkeren. I Standarden NS-EN3 står det beskrevet hvordan bålene skal se ut/bygges, samt beskrivelse av andre forhold rundt slukketesten. Standarden NS-EN3 beskriver to forskjellige bål, ett for A-branner og et for B-branner. Når det angår C-branner så kreves det ikke slukketest.


A-bålet (Test av effektivitet mot branner i trevirke, fiber etc.)

I A-bålet benyttes det trestaver som er 500mm lange og 40x40mm brede. Trestavene er laget av furu. Under slukketesten tennes bålet og skal brenne en foreskrevet tid før slokkingen starter. For at slukketesten skal godkjennes må bålet være helt slukket innen 5 minutter for bål opp til effektivitetsklasse 21A og 7 minutter for høyere effetivitetsklasser. Et annet krav er at det ikke skal oppstå gjenantenning i bålet innenfor en periode på 3 minutter etter avsluttet slokking.

Effektivitetsklasse Bål: (Lengde x bredde x høyde)
5A 50 x 56 x 50 cm
8A 80 x 56 x 50 cm
13A 130 x 56 x 50 cm
21A 210 x 56 x 50 cm
27A 270 x 56 x 50 cm
34A 340 x 56 x 50 cm
43A 430 x 56 x 50 cm
55A 550 x 56 x 50 cm


B-bålet (Test av effektivitet mot branner i brennbare væsker)

B-bålet konstrueres gjennom å tenne på brennbar væske i et metall kar. Dess større kar og mer brennbar væske, dess høyere effetivitetsklasse oppnår slukkeren. (Se tabell) Karet fylles med vann, samt en brennbar væske som heter heptan med blandingsforhold 1/3 vann, 2/3 heptan. Ved dette blandingsforholdet vil karet ha et vannlag på ca 10mm og et heptan lag på 20mm. Bålet tennes og brenner en viss tid før slukketesten startes. For at slukketesten skal godkjennes kreves det at det ved avsluttet slokking er et heptanlag på minimum 5mm igjen i karet.

Effektivitetsklasse: (Båloverflate m2; Volum) (blandingsforhold 1/3 vann + 2/3 heptan)
21B 0,7; 21 liter
34B 1,1; 34 liter
55B 1,7; 55 liter
70B 2,2; 70 liter
89B 2,8; 89 liter
113B 3,6; 113 liter
144B 4,5; 144 liter
183B 5,8; 183 liter
233B 7,3; 233 liter

Kontaktinformasjon

Telefon: 22 110 110

 kundesenter@tryggogsikker.no