Fri frakt på ordre over 500,- | 14 dagers åpent kjøp

Forsikringskrav til brannslukker i næring

Det gjelder spesielle krav fra forsikringselskapene for brannslukker i næring. Dette gjelder blant annet for slukking av brann i frityr.

Forsikringskrav


Gjensidige Forsikring - Næringslivsforsikring

"Sikring mot brann, tyveri, vannskader og elektriskfenomen - SIK4204"

Punkt 5 - Slukkeredskaper
Det kreves minimum 1" brannslange på 1" opplegg eller minimum 6 kg. ABC (AB) håndslukkeapparat eller 6 liter skumapparat med minimum slukkeeffekt på 21A, plassert med maksimum 25 meters avstand. Slukkeredskapene skal være plassert lett synlig, godt tilgjengelig og være funksjonelle.

Slukkeredskapene skal kontrolleres minst en gang i året. Hvert apparat skal være forsynt med en merkelapp som viser datoen for siste kontroll.

Punkt 12 - Sikring ved koking/steking/frityr
Dersom det er installert frityranlegg skal det være manuelt brannslukkeapparat av type AF. Frityranlegg for mer enn 8 liter frityrolje skal ha automatisk brannslukkeanlegg som er egnet for slukking av frityrbranner. Det gjøres unntak for virksomheter i frittliggende bygning under 100 m2.If Forsikring

Brann i frityr - Skade Kr. 10.000.000,-

Brann i frityr er vanskelig å få kontroll over og det er stor fare for spredning til ventilasjonskanaler og videre i bygningen.

Brann i frityrgryter har forårsaket en rekke større branner i restauranter, bevertningssteder og gatekjøkken. Derfor er det utarbeidet egen sikkerhetsforskrift for virksomheter som benytter frityr/vegetabilske oljer.

Denne sikkerhetsforskriften, særvilkår 477, er en viktig bestemmelse i forsikringsavtalen.

Krav til sikring etter sikkerhetsforskriftene
Virksomhet som benytter frityr/vegetabilske oljer skal ha håndslukkeredskap sertifisert for klasse A og F lett tilgjengelig.

 

Alle ansatte skal ha gjennomgått opplæring i bruk av slukkeapparatet.

Benyttes frityr/vegetabilsk olje i en mengde som overstiger 8 liter, skal det i tillegg være installert stasjonært automatisk slukkeutstyr som er egnet for slukking av brann i frityr/vegetabilske oljer.

Sikringsanlegget skal hindre brannspredning til avtrekkskanal og ha dyser over fettfilteret i kanalen.

Leverandørens bestemmelser om vedlikehold og kontroll av anlegget skal følges.


 

Tryg Forsikring - Sikkerhetsforskrift for frityrgryter

Brannsikring
Ett 6 kg håndslukningsapparat i klasse AF (mot brann i matoljer) skal oppbevares maksimum 5 meter fra frityrgrytene.

Årlig kontroll av håndslukkeapparater er et myndighets krav.

Over frityrgryter som inneholder mer en 8 liter vegetabilsk olje skal det i tillegg installeres et automatisk brannslokkeanlegg.


 

Husk at forsikringselskapenes vilkår kan endres, sjekk derfor med ditt forsikringsselskap om hvilke krav som gjelder for din bedrift.