Fri frakt på ordre over 500,- | 14 dagers åpent kjøp

Vær din egen elektriker. Hva har du lov å gjøre selv?

Siden 1930 årene har myndighetene fastsatt krav til de fagfolk som skal arbeide med elektriske installasjoner. Hensikten er at installasjonene skal utføres faglig og sikkert, slik at risikoen for ulykker og brann blir minst mulig. Dette er blitt særdeles viktig med den store bruken av elektriske apparater vi har fått i hjemmene.

Strømkabler


I dag kan vi få kjøpt en god del elektrisk installasjonsmateriell som brytere, stikkontakter, støpsler, ledninger m.m. Mange monterer dette i sine hjem, selv om en god del av dette arbeidet ikke er lovlig å utføre for ufaglærte. Slik montasjearbeid kan føre til fare for liv og eiendom.

Denne oversikten gir en veiledning om hva du selv har lov til å gjøre på eget utstyr.

 • Tilkobling / Skifting av topolete støpsler til og med 25 A (ampere), med og uten jording.
 • Tilkobling / Skifting av topolete skjøtekontakter og apparatkontakter til og med 16 A (ampere), med eller uten jording.
 • Tilkobling og reparasjon av bordlamper, lampetter o.l. med bevegelige ledninger, herunder også ledningsbrytere.
 • Tilkobling og skifting av belysningsutstyr opphengt i takkrok e.l., og som normalt ikke betraktes som en del av den faste installasjonen, tilkoblet med kronklemme eller med støpsel / stikkontakt. Dessuten skifting av andre belysningsarmaturer i tørre rom med isolerende          gulvdekke.
 • Montering og skifting av varmeovner som leveres med bevegelig ledning og støpsel.
 • Skifting av deksel for brytere, stikkontakter og koplingsbokser.

Husk at alt annet elektrisk installasjons- og reparasjonsarbeide skal utføres av fagfolk. Henvend deg til elektroinstallatøren og be om faglig hjelp hvis det er noe du lurer på. Dette er nødvendig for å sikre deg, din familie og ditt hjem mot ulykker og brann. Overtredelse av forskrifter kan medføre straffeansvar. Du kan også risikere å få avkortning på forsikringsutbetalinger ved ulykker eller branner dersom det blir påvist brudd på forskriftene.

Bruk el-vett, det er din sikkerhet det gjelder.

 • Bruk ikke løse lamper og frittstående varmeovner på barnerom eller i rom hvor det ferdes dyr.
 • Tørk ikke tøy på elektriske ovner.
 • Slå av kokeplater etter bruk. Er du glemsom, kan du anskaffe tidsbryter.
 • Monter rikelig med stikkontakter. Løse dobbeltkontakter og andre provisoriske løsninger går på sikkerheten løs.
 • Ikke utfør arbeide selv som krever autorisert fagfolk.
 • Bruk aldri sterkere pærer enn det som lampen er beregnet for.
 • Trekk støpselet ut av termostyrte elektriske apparater når de ikke er i bruk.
 • Er sikringer, koblingsbokser, støpsler eller brytere unormalt varme, kan det tyde på overbelastning. Ta kontakt med elektroinstallatør snarest.
 • Gammelt elektrisk utstyr kan være brannfarlig og bør leveres inn hos elforhandleren til gjenvinning.

Ikke glem at det er du som er ansvarlig for at det elektriske utstyret og de installasjonene du har gjort i huset brukes riktig og er i god stand. Er du usikker på om boligen din er elsikker, ta kontakt med det lokale eltilsyn ved ditt everk, eller en autorisert elektroinstallatør.