Fri frakt på ordre over 500,- | 14 dagers åpent kjøp

Lovpålagt radonmåling i utleieboliger

Strålevernforskriften stiller krav til radonnivået i utleieboliger. Kravene gjelder fra 1. januar 2014. Bare en radonmåling kan avsløre om en utleiebolig har et radonproblem.

Strålevernforskrift


Grenseverdi og tiltaksgrense for radon

Alle som leier ut bolig har ansvar for at radonnivået i utleieboligen er så lavt som det er praktisk mulig å få til. Årsmiddelverdien skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. Dette nivået kalles grenseverdi i strålevernforskriften.

I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3. Dette nivået kalles tiltaksgrense i strålevernforskriften. Det betyr at dersom du måler radonnivåer høyere enn 100 Bq/m3, for eksempel 150, 400 eller 2000 Bq/m3, må du gjøre tiltak for at nivåene skal bli så lave som praktisk mulig. Nivåene skal uansett ikke overstige grenseverdien på 200 Bq/m3. Dersom du har gjennomført tiltak for å redusere radon i boligen, må du gjennomføre ny måling for å kontrollere at tiltakene har hatt tilstrekkelig effekt.

Grenseverdien og tiltaksgrensen gjelder fra 1. januar 2014.


Påbud om radonmåling gjelder alle typer utleieboliger

Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.


Mål radon i utleieboliger

For å finne radonnivået i en utleiebolig, må du som utleier sørge for å få utført en radonmåling. En utleiebolig måles på samme måte som en bolig. Mer informasjon om måling finner du på nettsiden Måling av radon i boliger.


Dokumentasjon av radon

Utleier skal kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlige. Dokumentasjonen skal ikke registreres hos myndighetene, men den skal være tilgjengelig både for leietaker og ved et eventuelt tilsyn.


Tilsyn

Den primære tilsynsmyndigheten er kommunene, men Strålevernet kan også føre tilsyn med at grenseverdi og tiltaksgrense overholdes.


Borettslag og sameier

Hvis du som eier eller andelseier leier ut sameie- eller borettslagsleiligheten din, er du forpliktet av radonkravene i strålevernforskriften. Dersom du selv bor i leiligheten, og ikke leier ut noen del av den, er du derimot ikke forpliktet av kravene. Strålevernet anbefaler uansett alle å måle radon hjemme og å få utført nødvendige tiltak.


Strålevernforskriften og radon

Det er strålevernforskriften § 6 femte ledd som gir grenseverdi og tiltaksgrense for utleieboliger:

Strålevernforskriften
§ 6. Grenseverdier og tiltaksgrense

Radonreduserende tiltak skal iverksettes i barnehager, skoler mv. [?] dersom radonnivået overstiger 100 Bq/m3 (tiltaksgrense). Tilsvarende gjelder for boliger hvor eier ikke bor eller oppholder seg. Radonnivået skal uansett ikke overstige grenseverdien på 200 Bq/m3 i slike bygninger og lokaler.
§ 57.

Bestemmelsen trer i kraft 1. januar 2014.