Fri frakt på ordre over 500,- | 14 dagers åpent kjøp

Oslos bålforbud i skog og mark fra 15. april

Fra 15. april til 15. september er det et generelt bålforbud i Oslo. Det er heller ikke tillatt med bråtebrenning eller å antenne gressbrann. Bråtebrenning omfatter brenning av løv, kvist og annet hageavfall som avgir røyk.

Bålforbud

Bålbrenning

I skog og mark er det opprettet bålplasser. Bruk disse.

Det er lov å bruke primus eller grill som plasseres slik at den ikke antenner omgivelsene. Ved bruk av engangsgrill; Husk å slokke den forsvarlig, og ta med deg restene slik at marka ikke blir forsøplet.

Det er generelt forbud mot å tenne bål i perioden mellom 15. april og 15. september. Hvis man ønsker å tenne bål på St.Hansaften må det sendes skriftlig søknad til Brann- og redningsetaten. Søknaden må inneholde hvor det skal tennes bål, tidspunktet og navn på den ansvarlige. Søknadsfristen er 16. juni.


Bråtebrann

Bråtebrenning er ikke tillat av hensyn til folk som har luftveisproblemer. Røyk fra fuktig hageavfall medfører uforholdsmessig store plager. Oslo kommune har derfor vedtatt et generelt forbud.


Gressbrann

Hver vår opplever Brann- og redningsetaten at ungdom tenner på gressletter og annen lett brennbar halm. Dette medfører mange utrykninger og svekkelse av den generelle brannberedskapen. Når mannskapene må ut for å slokke disse gressbrannene, tar det lengre tid å rykke ut til en reel brann. Når vi vet at sekundene teller kan dette være avgjørende for utfallet av brannen. Dessuten kan gressbrannen spre seg til omkringliggende bygninger og antenne disse.