Fri frakt på ordre over 500,- | 14 dagers åpent kjøp

Hvor gammel er røykvarsleren?

 Røykvarsleren kom på markedet i Norge tidlig på 70-tallet og er den billigste livsforsikringen du kan ha. Men det er dessverre mange gamle røykvarslere der ute fremdeles, noe som kan gi falsk trygghet.

Røykvarslere bør byttes etter ca.10 år. Nedsmussing kan føre til nedsatt følsomhet eller til flere feilalarmer (hypersensitivitet), og tilslutt tar man ut batteriet for å få fred. Jo lenger tid røykvarsleren har vært oppmontert, jo større er også sjansen for at røykvarsleren feiler. De fleste eldre røykvarslere er ioniske og de detekterer ikke ulmebranner.

For å kunne gi en pekepinn rundt alderen på røykvarsleren må man ta denne ned fra taket. Registreringsnummeret for godkjenning som du finner på baksiden av varsleren kan gi en brukbar informasjon om alder.

Det vil alltid være litt overlapping rundt de forskjellige godkjenningene da produsentene ofte ligger litt etter med endringer på etikettering / merking, men man får en god indikasjon på alder.

Etiketten på baksiden skal inneholde en henvisning til godkjenning, som har forandret seg ettersom kravene har forandret seg. Mange produsenter har også datostempling på etiketten, men vær obs på at disse av og til er skrevet på amerikansk vis, med årstall - måned - dag.

 


Er min røykvarsler godkjent?

Dette er hva som gjelder nå:

Alle røykvarslere som selges skal være godkjent og testet i henhold til europastandarden EN14604. Ved kjøp, forsikre deg om at produktet er CE merket, se etter godkjenningsnummeret som skal finnes på røykvarsleren. Nummeret henviser til testrapporten og ser eksempelvis ut som følger: (1134-CPD-059  EN14604 År: 08)

 

Historikk

Mellom 1979 og 1990: Statens institutt for strålehygiene

Statens institutt for strålehygiene godkjenner røykvarslere til bruk i bolig. Godkjenningsnummeret består av 2 siffer, etterfulgt av en bindestrek med ett eller to sifre.

Varsleren er produsert mellom 1979 – 1990 og bør byttes ut.

 


 

Mellom 1990 og 2002: Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE)

I 1990, samtidig som kravet til røykvarsler i bolig kom, tok daværende DBE over godkjenningsansvaret fra Statens institutt for strålehygiene. På vegne av DBE utførte Norges branntekniske laboratorium, Sintef, det praktiske rundt selve godkjenningen. Godkjenningens gyldighetstid var 5 år og kunne fornyes.

Godkjenningsnummeret starter med DBE 235 – etterfulgt av et løpenummer på tre eller fire sifre.

Varsleren er produsert mellom 1990 – 2002 og er minst 8 år gammel og bør byttes ut.

 


 

Mellom 2003 og 2008: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

DBE bytter navn til DSB. Godkjenningen ble gitt for 5 år av gangen og i 2013 vil det ikke lenger finnes DSB godkjente røykvarslere for salg i markedet.

Godkjenningsnummeret starter med DSB 235 – etterfulgt av et løpenummer på tre eller fire sifre.

Varsleren er produsert mellom 2003 – 2013 og kan være inntil 7 år gammel.

 


 

Fra 2008: Innføring av felles Europeisk godkjenning EN14604

Ettersom Norge er medlem av EØS måtte den særnorske godkjenningen avvikles da den hindret fri flyt av varer. Kravene til merking er komplekse og vanskelige å finne ut av. En varsler som oppfyller EN14604 skal være merket med CE-merket, henvisning til EN14604, kildesorteringmerke samt sertifikatnummer på etiketten.

Varsleren er produsert fra 2008.

 


 

Fra 2010; Frivillig SNR godkjenning – SINTEF NBL as (Norges branntekniske laboratorium Sintef).

Det har blitt avdekket røykvarslere for salg i Norge som ikke oppfyller kravene til EN14604 og det er et ønske fra mange aktører om at produktene som er i salg i Norge skal oppfylle standarden. SINTEF NBL tilbyr dermed aktører som importerer røykvarslere en kvalitetssikring innenfor EN14604.

Godkjenningsnummeret starter med SNR 235 – etterfulgt av et løpenummer på fire sifre.

Varsleren er produsert fra 2010.