Fri frakt på ordre over 500,- | 14 dagers åpent kjøp

Hvordan unngå falske alarmer

Feilvarsling fører ofte til at røykvarslere blir stående uten batterier og at man dermed får dårligere sikkerhet i hjemmet. Derfor kan det være lurt å gjøre det man kan for å unngå feilalarmer. Her er noen tips om hva du kan gjøre for å minske sjansen for feilvarslinger.


Feilkilde: Damp og fuktig luft
Damp fra baderom, vaskemaskin / tørketrommel eller andre kilder som avgir høy fuktighet kan forårsake at røykvarsleren går i alarm.

Løsning:
Trekk varsleren litt vekk fra døren til vaskerom / baderom. Du kan også sørge for å lufte godt ut og unngå å slippe damp rett inn i rommet der røykvarsleren står. Har du en ionisk varsler plassert der vanndamp kan forekomme, kan det være lurt å bytte denne til optisk. Optiske røykvarslere er mer tolerante enn ionsiske varslere ovenfor stekeos og vanndamp, samt sterk trekk.


Feilkilde: Støv og nedsmussing
Siden luft skal passere fritt gjennom deteksjonskammeret vil røykvarslerene alltid trekke til seg en del støv og pollenpartikler. Ved at støv og andre partikler kommer inn i deteksjonskammeret, kan dette føre til falske alarmer. Varsleren kan også blir mer følsom p.g.a. dette og vil gi flere falske alarmer, da nedsmussingen gjør at det skal mindre til før den går i alarm. Nedsmussing vil også komme over tid ettersom røykvarsleren blir eldre, noe som gjør at den gir fler feilalarmer.

Løsning:
Støvsug røykvarslerene regelmessig, men vær forsiktig så du ikke skader elektronikken. Du kan også blåse den ren med trykkluft, dette er det mest effektive.

Pusser du opp et rom og dette medfører sliping eller pussing, burde du montere ned varsleren mens arbeidet pågår eller dekke denne til. Badehettene som ligger rundt på hoteller egner seg godt til dette. Nærmer røykvarsleren seg 10 år og gir mange feilalarmer, er det på tide å bytte den ut.

Feilkilde: Sterk trekk
Ved kraftig gjennomtrekk kan vinden dra med seg støvpartikler som røykvarsleren ser som røyk eller vinden er så kraftig at den forstyrrer ionestrømmen.

Løsning:
Unngå å montere røykvarsleren der det er gjennomtrekk, eller sørg for at gjennomtrekk ikke oppstår rundt varsleren.


Feilkilde: Temperaturvariasjon
Når man åpner døren på kalde vinterdager kan det oppstå raske temperaturendringer. Det kan da dannes kondens som kan forårsake falsk alarm.

Løsning:
Unngå å montere røykvarsleren i rom med store / raske temperatursvingninger.


Feilkilde: Gasser fra maling, lakk og sterke rengjøringsmidler
Gasser fra maling, lakk og andre kjemiske midler kan inneholde stoffer som den ioniske røykvarsleren reagerer på.

Løsning:
Fjern eller dekk til røykvarsleren ved oppussing av rommet. NB Husk brannfaren ved bruk av kjemikalier. Alle kluter og filler MÅ kastes i tett beholder som oppbevares utendørs.


Feilkilde: Elektromagnetiske felter (Gjelder spesielt kablede seriekoblede røykvarslere)
Elektromagnetiske felter kan forstyrre elektronikken på røykvarsleren. Disse feltene dannes gjerne rundt lysrør, "down lights", transformatorer til lys, sikringsskap, viftemotorer og lignende.

Løsning:
Monter aldri røykvarsleren eller kabelen til seriekoblingen nærmere enn 100 cm fra denne type utstyr. Bruk alltid skjermet kabel til seriekobling av røykvarslere.


Feilkilde: Feil på strømnettet (Gjelder spesielt nettdrevne kablede seriekoblede røykvarslere)
Jordfeil eller pulser på lysnettet kan forstyrre røykvarsleren.

Løsning:
Monter godkjent overspenningsvern med høyfrekvensfilter på den kursen der røykvarslerne er tilkoplet. Det anbefales å legge opp en egen strømkurs for brannvarslingen.