Fri frakt på ordre over 500,- | 14 dagers åpent kjøp

CO2-slukker - Kullsyreapparat, klasse B

Slik bruker du en CO2-slukker

CO2-slukker


Forholdsregler ved bruk av CO2 som slukkemiddel:

 • CO2 kan brukes på alle typer branner, men egner seg ikke godt til branner i treverk, fibre og tekstiler.
 • Egner seg ikke til utendørs branner da gassen lett "blåser bort".
 • Apparatet bør brukes støtvis.
 • CO2 har lite kjølende effekt, så det kan være aktuelt med etterslukking.
 • CO2 apparater har ikke noen "kaste lengde" slik at man må helt inntil brannen for å få maks virkning.
 • CO2 forurenser ikke omgivelsene i det hele tatt og er et renslig slukkemiddel.

Virkemåte:

Karbondioksid (CO2) kveler forbrenningsprosessen. CO2 er en luktfri, fargeløs og ubrennbar gass. Den er tyngre enn luft og fortrenger derfor oksygen, slik at brannen kveles.


Hvordan bruke et kullsyre apparat

 1. Ta med deg apparatet til brannstedet.
 2. Dra ut sikringen av apparatet.
 3. Ikke lås dører bak deg, hvis du må dette, ta med nøkkel. Brannen kan presse deg tilbake.
 4. Sørg alltid for å beholde rømningsvei.
 5. Der det er mulig, ha vinden i ryggen, slik at flammene blåser bort fra deg.
 6. Sitt på huk når du slukker for å unngå å puste inn giftige gasser og vanndamp.
 7. Hold godt i håndtaket på trakten. Da beholder du kontroll over hvor gassen havner.
 8. Husk å bruke apparatet støtvis.
 9. Begynn slokkingen med å legge en gasssky over flammene. Dette demper oppflammingen slik at man kan komme seg nærmere brannens kjerne.
 10. Rett trakten mot kjernen av brannen.
 11. CO2 forurenser ikke, så bruk rikelig og vær sikker på at brannen er slukket.
 12. CO2 har lite kjølende effekt, så det kan være aktuelt med etterslukking for å være sikker på at brannen ikke blusser opp igjen.

Montering:

Monter CO2 apparatet slik at det lett kan nås i en brannsituasjon. De fleste apparater kommer med en veggbrakett. Heng det opp slik at det ikke blir stablet inn i et hjørne med masse rot foran. Det er viktig at du vet hvor det er når du trenger det.


Vedlikehold:

Etter bruk må apparatet umiddelbart sendes inn til etterfylling.

Hvert kvartal skal eier eller bruker utføre visuell kontroll av sine håndslukkere for å sikre at disse til enhver tid er intakte og funksjonsdyktige. Ved den visuelle kontrollen skal man forsikre seg om at håndslukkeren...:

 • er plassert der den skal.
 • er lett tilgjengelig, synlig og har bruksanvisningen vendt utover.
 • har bruksanvisning som er leselig.
 • ikke er synlig skadet.
 • som har trykkindikator som angir tilfredsstillende trykk.
 • har forsegling / plombering som ikke er brutt.
 • med pulver som slukkemiddel blir ristet og snudd opp ned noen ganger for å holde pulveret flytende.
 • ikke har fremmedlegemer i utløpsdysen.

Ved avvik må man kontakte kompetent bedrift eller person for å få utført service.

Kontrollinterval for bolig:

CO2 apparater skal kontrolleres av godkjent person hvert femte år og sendes til service hvert 10 år.

Kontaktinformasjon

Telefon: 22 110 110

 kundesenter@tryggogsikker.no