Fri frakt på ordre over 500,- | 14 dagers åpent kjøp

Bruk, montering og vedlikehold av pulverslukker, klasse ABC/BC/D

Slik bruker du en pulverslukker.

Pulverlukker


Forholdsregler ved bruk av pulver som slukkemiddel:

 • Pulver kan brukes på alle typer branner.
 • Apparatet bør brukes støtvis. Ved å holde utløseren nede konstant, tømmes et 6 kilos apparat i løpet av 10- 15 sekunder.
 • Pulver har lite kjølende effekt, så det kan være aktuelt med etterslukking.
 • Ved bruk vil pulver forurense omgivelsene en god del. Det må derfor påregnes omfattende opprydning og vasking i ettertid.


Virkemåte for pulverslukker

Pulver bryter den kjemiske reaksjonen i forbrenningsprosessen. Ved oppvarming vil det utvikles kvelende eller reaksjonshemmende gass. Det kan også dannes et beskyttende lag rundt det som brenner slik at ikke oksygen slipper til.


Hvordan bruke et pulverapparat

 • Ta med deg apparatet til brannstedet.
 • Dra ut sikringen av apparatet.
 • Ikke lås dører bak deg, hvis du må dette, ta med nøkkel. Brannen kan presse deg tilbake.
 • Sørg alltid for å beholde rømningsvei.
 • Der det er mulig, ha vinden i ryggen, slik at flammene blåser bort fra deg.
 • Sitt på huk når du slukker for å unngå å puste inn giftige gasser og vanndamp.
 • Hold helt ytterst på slangen. Da beholder du kontroll over hvor pulveret havner.
 • Husk å bruke apparatet støtvis.
 • Begynn slokkingen med å legge en pulversky over flammene. Dette demper oppflammingen slik at man kan komme seg nærmere brannens kjerne.
 • Rett pulverstrålen mot kjernen av brannen.
 • kke bruk mer pulver en nødvendig, men vær sikker på at brannen er slukket.
 • Pulver har lite kjølende effekt, så det kan være aktuelt med etterslukking for å være sikker på at brannen ikke blusser opp igjen.


Montering av pulverslukker

Monter pulverapparatet slik at det lett kan nås i en brannsituasjon. De fleste apparater kommer med en veggbrakett. Heng det opp slik at det ikke blir stablet inn i et hjørne med masse rot foran. Det er viktig at du vet hvor det er når du trenger det.


Vedlikehold av pulverslukker

Etter bruk må apparatet umiddelbart sendes inn til etterfylling.

Hvert kvartal skal eier eller bruker skal utføre visuell kontroll av sine håndslukkere for å sikre at disse til enhver tid er intakte og funksjonsdyktige. Ved den visuelle kontrollen skal man forsikre seg om at håndslukkeren...:

 • er plassert der den skal.
 • er lett tilgjengelig, synlig og har bruksanvisningen vendt utover.
 • har bruksanvisning som er leselig.
 • ikke er synlig skadet.
 • som har trykkindikator som angir tilfredsstillende trykk.
 • Har forsegling / plombering som ikke er brutt.
 • med pulver som slukkemiddel blir ristet og snudd opp ned noen ganger for å holde pulveret flytende.
 • ikke har fremmedlegemer i utløpsdysen.

Ved avvik må man kontakte kompetent bedrift eller person for å få utført service.


Kontrollintervall for bolig

Trykkladde pulverapparater skal kontrolleres av godkjent person hvert femte år og sendes til service hvert 10 år.

Pulverapparater med trykkpatron skal kontrolleres av godkjent person hvert andre år og sendes til service hvert 10 år.