Fri frakt på ordre over 500,- | 14 dagers åpent kjøp

Bruk, montering og vedlikehold av skumslukker, klasse AB

Slik bruker du en skumslukker.

Skumslukker


Forholdsregler ved bruk av skum som slukkemiddel:

 • Skum kan brukes på alle typer branner utenom branner i elektriske anlegg med elektrisk høyspenning.
 • Apparatet bør brukes støtvis. Tømmetid er mellom 20 og 30 sekunder.
 • Skum inneholder vann og har kjølende effekt, så det er ikke sikkert at etterslukking er nødvendig.
 • Ved bruk vil skum forurense omgivelsene en del. Man må derfor påregne opprydning og vasking i ettertid.
 • Skumapparater er noe dyrere sammenlignet med andre typer slukkere.


Virkemåte for skumslukker

Skum består av vann, skumveske og luft. Skum kveler forbrenningsprosessen. Skumfilm som blir brutt forsegler seg hurtig og gjør gjentenning vanskelig.


Hvordan bruke et skumapparat

 • Ta med deg apparatet til brannstedet.
 • Dra ut sikringen av apparatet.
 • Ikke lås dører bak deg, hvis du må dette, ta med nøkkel. Brannen kan presse deg tilbake.
 • Sørg alltid for å beholde rømningsvei.
 • Der det er mulig, ha vinden i ryggen, slik at flammene blåser bort fra deg.
 • Sitt på huk når du slukker for å unngå å puste inn giftige gasser og vanndamp.
 • Hold helt ytterst på slangen. Da beholder du kontroll over hvor skummet havner.
 • Husk å bruke apparatet støtvis.
 • Begynn slokkingen med å legge en skumsky over flammene. Dette demper oppflammingen slik at man kan komme seg nærmere brannens kjerne.
 • Rett skumstrålen mot kjernen av brannen.
 • Tøm slukkeren for skum for å være sikker på at brannen er slukket og at man ikke for reantenning.
 • Skum har kjølende effekt, så det er ikke sikker man trenger å etterslukke, men pass på så brannen ikke blusser opp igjen.


Montering av skumslukker

Monter skumapparatet slik at det lett kan nås i en brannsituasjon. De fleste apparater kommer med en veggbrakett. Heng det opp slik at det ikke blir stablet inn i et hjørne med masse rot foran. Det er viktig at du vet hvor det er når du trenger det.


Vedlikehold av skumslukker

Etter bruk må apparatet umiddelbart sendes inn til etterfylling.

Hvert kvartal skal eier eller bruker utføre visuell kontroll av sine håndslukkere for å sikre at disse til enhver tid er intakte og funksjonsdyktige. Ved den visuelle kontrollen skal man forsikre seg om at håndslukkeren...:

 • er plassert der den skal.
 • er lett tilgjengelig, synlig og har bruksanvisningen vendt utover.
 • har bruksanvisning som er leselig.
 • ikke er synlig skadet.
 • som har trykkindikator som angir tilfredsstillende trykk.
 • har forsegling / plombering som ikke er brutt.
 • med pulver som slukkemiddel blir ristet og snudd opp ned noen ganger for å holde pulveret flytende.
 • ikke har fremmedlegemer i utløpsdysen.

Ved avvik må man kontakte kompetent bedrift eller person for å få utført service.


Kontrollintervall for bolig:

Skumapparater skal sendes til service hvert 5 år.