Fri frakt på ordre over 500,- | 14 dagers åpent kjøp

Bruksanvisning og forsiktighetsregler - Parat fluktmaske

Man har ikke mange sekunder til rådighet ved en brann. Sørg derfor alltid at du kjenner redningsproduktene og vet hvordan de virker og skal brukes.


Bruksanvisning Parat C fluktmaske

Bruksanvisning

Komplett bruksanvisning følger med hver maske.

  1. Trekk ut tettningsproppen foran på filteret med det røde båndet.
  2. Trekk ut tettningsproppen bak på filteret med det røde båndet.
  3. Påse at begge tettningsproppene er ute av filteret og kast emballasjen.
  4. Trykk filteret ut av hetten med begge hender og ta tak i halskragen på hetten. Legg først haken i halskragen og trekk masken over hodet. Behold eventuelle briller på.
  5. Ta tak i filteret og skyv innermasken på plass over munn og nese slik at dette tetter godt. Trekk i strammebåndet slik at innermasken sitter godt på.
  6. Du er nå klar til å evakuere.


Forsiktighetsregler

Evakuer umiddelbart
Parat flukthette er ikke konstruert som røykdykkerutstyr, men er kun tiltenkt til evakuering. Parat flukthette skal ikke brukes ved brannslukking eller til å forsøke å evakuere personer. Gå ikke inn i et brennende lokale.

Engangsbruk
Parat flukthette er konstruert til engangsbruk. Etter bruk skal masken leveres inn som spesialavfall i da filteret inneholder kjemikalier som er skadelige for miljøet. Ikke åpne forseglingen til filteret for å titte nedi et kort øyeblikk eller bruk en maske som har blitt åpnet.

Hjelper ikke mot oksygenmangel
Parat flukthette generere eller inneholder ikke oksygen. Den renser kun luften som blir pustet inn.

Kortidsfilter
Tiden som filteret er aktivt avhenger av sot og partikkeltetthet i luften, luftfuktighet, konsentrasjonen av gasser og brukerens pustefrekvens. Det er umulig å angi en generell brukstid da den dødelige atmosfæren i en brann varierer. Tester viser at filteret under de fleste forhold er effektivt i ca. 15 minutter, men veldig høye konsentrasjoner av gasser, høy luftfuktighet og pustefrekvens kan forkorte filterets levetid. Evakuer umiddelbart.

Varme fra kjemisk reaksjon
Parat flukthette filteret oksiderer CO til CO2 under varmeutvikling. Når Parat C flukthette brukes i en atmosfære med høy konsentrasjon av CO resulterer dette i at luften som pustes inn kan kjennes tørr og varm. Luftens temperatur avhenger av CO konsentrasjonen, jo mer CO jo varmere luft. Det at luftens temperatur øker indikerer at det finnes CO i luften som Parat flukthetten filtrerer. Ta ikke av masken fordi du føler at luften blir varm. Konsentrasjon av CO er typisk ved brann og Parat flukthetten filtrere bort denne uten for stort ubehag for brukeren. All pusting må foregå gjennom Parat flukthette. Uten å puste gjennom Parat flukthette medfører dette fare for røykskader og død.

Behold masken på
Ikke ta av deg masken for å snakke. Pust gjennom masken inntill du er ute i sikkerhet og i frisk luft.

Vær oppmerksom ved bruk på små barn eller personer med pustebesvær
Parat flukthette er ikke egnet for på spedbarn. Den kan benyttes av barn ned til 2 års alderen under oppsyn av voksne. Siden Parat fluktmaske filtrerer luften gjennom et filter, er det normalt med motstand ved inn- og utånding, kan personer med pustebesvær (astma, lunge emfysem o.l.) og nedsatt lungekapasitet oppleve problemer med å puste gjennom Parat flukthette.

Prat ikke med hetten på
Hvis du tar av masken for å prate medfører dette fare for at du puster inn giftige gasser. Prat kun i nødsfall.

Etsende gasser
Parat flukthette er ikke konstruert for bruk under forhold der det finnes høy konsentrasjon av etsende gasser.

Gjør ingen inngrep på Parat flukthette
Det finnes ingen deler som man selv kan reparere på Parat flukthette.

Vedlikehold og kontroll
Kontroller at forseglingen på filteret ikke er brutt og bruk ikke Parat  flukthette hvis forseglingen er brutt. Send den inn til service eller bytt ut med en ny så fort som mulig.

Holdbarhetsdato
Parat flukthette er garantert for en periode på 8 år fra produksjonsdato. Utløpsdato er stemplet på emballasjen som hetten ligger i. Etter8 år skal masken sendes inn til service og filterbytte og varer så i 8 nye år. Etter 16 år må masken kasseres, da elde gjør at elastiske gummideler ikke er like myke og fleksible.

Fare for dugg
Visiret er antiduggbehandlet, men det kan forekomme dugg på innsiden av Parat flukthette under bruk. Dette kan føre til noe redusert sikt .