Fri frakt på ordre over 500,- | 14 dagers åpent kjøp

Er røykvarsleren din godkjent?

Alle røykvarslere til bruk i bolig skal være godkjent. Godkjenningen er din sikkerhet for at du har kjøpt et produkt som oppfyller de krav som er satt av myndighetene.


Trygg og Sikker selger bare godkjente røykvarslere. Se oversikten over vårt store utvalg godkjente røykvarslere
Røykvarsler


Allerede tidlig på 70-tallet ble de første røykvarslerne solgt i Norge.

Første norske importør var Norsk Bycosin A/S. Gjennom forhandler Bassøe Meling & Co A/S ble røykvarslerne solgt for kr 695,-. Omregnet til 2003 kroner blir dette svimlende 3.750,- En pulverslukker kostet på samme tid 1.800,- Omregnet til 2003 kroner blir dette hele 9.700,-


De første røykvarslerne ble godkjent av Statens institutt for strålehygiene.

I 1979 begynte Statens institutt for strålehygiene å godkjenne røykvarslere til bruk i bolig. Disse godkjenningsnummerne gjør det lett å fastslå når varsleren ble godkjent. De første sifferne i nummeret angir årstallet der 19 ble droppet, det andre tallet etter bindestreken angir hvilket nummer i rekken av røykvarslere som ble godkjent det året denne modellen er. Utifra tallene på bildet ser man da at dette er den første røykvarsleren som ble godkjent i 1986.


Kravet til røykvarslere i bolig kom i 1990.

I 1990, samtidig som kravet om at alle boliger skulle ha minimum en røykvarsler, tok også daværende DBE (direktoratet for brann og elsikkerhet) over godkjenningsarbeidet fra Statens institutt for strålehygiene. DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) håndterte godkjenningene frem til 2008 da man skiftet til EU-godkjenning for røykvarslere. Røykvarslerne som selges i EU (og Norge) skal være godkjent etter EU-standard EN14604.


Er røykvarsleren din godkjent?

Røykvarslere til bruk i bolig som ble solgt etter 20.06.1990 og fremover skal således ha eget godkjenningsnummer, et DBE (DSB) nr. eller referanse til EN14604.

Hvis din røykvarsler ikke har DBE (DSB) nummeret eller EN14604 merking, er den enten så gammel at du burde bytte den ut av den grunn, eller så er den ikke godkjent og dermed ulovlig omsatt til bruk i bolig i Norge.

Som regel er det importøren eller produsenten av røykvarsleren som sørger for en slik godkjenning og at produktet blir merket der etter.


Røykvarsler

Kontaktinformasjon

Telefon: 22 110 110

 kundesenter@tryggogsikker.no