Fri frakt på ordre over 500,- | 14 dagers åpent kjøp

Forholdsregler ved bruk av vann som slukkemiddel

Dette bør du passe på når du bruker vann som slukkemiddel.

Slukking med slange


Vann må ikke brukes på branner i oljeprodukter, fett eller smør. Må heller ikke brukes til slukking i anlegg med elektrisk høyspenning.

Vann som slukkemiddel i vanlige 220v anlegg skal normalt ikke være farlig, men har du mulighet, slå av hovedsikring, eller dra ut kontakten hvis det brenner i et apparat.


Virkemåte

Vannet slukker brannen på to måter. Som hovedsak kjøler det ned materialet til under antennelsestemperatur, men det har også en kvelende virkning. Vannet går over til vanndamp som fortrenger oksygenet og dermed kveler brannen i tillegg. Ved overgang til damp øker vannets volum med 1700 ganger. En 10 litersbøtte med vann tilsvarer da 17000 liter, eller 17m3. Det vil si at et rom på 7 m2 blir fylt av damp bare av en 10 liters bøtte!


Hvordan bruke en husbrannslange:

  1. Skru opp kranen slik at slangen fyller seg.
  2. Trekk ut så mye slange at du når frem til brannstedet.
  3. Sørg alltid for å beholde rømningsvei.
  4. Ikke lås dører bak deg. Hvis du må dette, ta med nøkkel. Brannen kan presse deg tilbake.
  5. Der det er mulig, ha vinden i ryggen, slik at flammene blåser bort fra deg.
  6. Sitt på huk når du slukker for å unngå å puste inn giftige gasser og vanndamp.
  7. Reguler vannstrålen med dysen og rett strålen mot kjernen av brannen.
  8. Ikke bruk mer vann en nødvendig, men vær sikker på at brannen er slukket.
  9. Etter at brannen er slukket stopper du vannet med dysen, ruller opp slangen og henger den på plass. Skru av kranen, åpne dysen og tapp ut overflødig vann slik at slangen ikke står med trykk.


Montering

Monter brannslangen slik at den lett kan nås i en brannsituasjon. Den må også være lang nok til å dekke alle rom. Brannslangen bør være på en trommel med senterinnføring av vannet, slik at man bare trenger å dra ut nødvendig lengde av slangen. I spyleenden bør det være en regulerbar dyse, slik at det kan reguleres både vanntrykk og stråle.


Vedlikehold

Prøv kranen til brannslangen jevnlig, slik at den ikke setter seg fast. Sjekk slangen og koblinger hvert kvartal med hensyn til sprekker og tetthet. Ikke bruk slangen til annet en det den er ment for. Da er den alltid på plass når du trenger den.